ดร.จงกล จงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำเชอร์แห่งชาติ(สทน.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

เช้านี้(26กย.62)ดร.จงกล จงวิไลเกษม ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพยากรน้ำเชอร์แห่งชาติ(สทน.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ที่โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซจังหวัดพิษณุโลก

https://web.facebook.com/surin.chaivee/videos/3269459179761428/

ที่มา : https://web.facebook.com/surin.chaivee/videos/3269459179761428?sfns=mo