สทนช.เร่งแก้ท่วม-แล้งซ้ำซากกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยม หนึ่งในลุ่มน้ำสำคัญในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนหลักพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ทั้งหมด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งจะได้นำไปสู่แผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้เน้นย้ำภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โดยได้จัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

ที่มา : https://facebook.com/onwrnews/videos/vb.211826062713855/2099167517045740/