20ก.พ.63สทนช.และหน่วยงานด้านน้ำลงเรือสำรวจระวังน้ำเค็มรุกกระทบประปา

20 ก.พ.63 สทนช.และหน่วยงานด้านน้ำ ลงเรือเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกกระทบการผลิตประปา ขณะที่วันนี้ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งกรุงเทพมหนานครและปริมณฑล บางพื้นที่รับรู้รสชาติกร่อย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uyxEx1IgvAM&feature=youtu.be